وادی مقدس
طهارت نفس بر مبنای فطرت
مرور برچسب

یاداشت کوتاه

افسردگی و خودکشی

خودكشي اولين مسأله‌اي كه ذهن انسان را براي خودكشي به كار مي‌اندازد بحث راحتي از مشكلات است ولي اين در حالي است كه خودكشي نه تنها انسان را راحت نمي‌كند بلكه او را وارد جرياناتي خواهد كرد و به روزي خواهد انداخت كه هزاران بار و در هر نفسي…