وادی مقدس
طهارت نفس بر مبنای فطرت
مرور برچسب

محمد جواد حکیمی تهرانی،مبارزه با نفاق،درخت جهنمی نفاق

درخت جهنمی نفاق

فسادی که تاریخ هدایت یک ملّت را تحریف کند و جای جلّاد و شهید و خدمت و خیانت را عوض کند و مسیر سعادت آیندگان را به بیراهه بکشاند، درختی جهنمی است که ساختار کثیف آن توان ایستادگی در برابر نورانیّت کلام حق و روشنگری جبهه حق را ندارد.…