وادی مقدس
طهارت نفس بر مبنای فطرت
مرور برچسب

محمد جواد حکیمی تهرانی،غرور،خودپسندی

از خودپسندی تا خداپسندی

امیرالمؤمنین‌علی(عليه السلام) «ثَمَرَةُ العُجبِ البَغضاءُ»(1) «ميوه خودپسندي و غرور، دشمني و كينه توزي است!» وقتي انسان دوست نداشته باشد خوبي‌ها و توانمندي‌هاي ديگران را ببيند و تحسين كند و وقتي انسان به اين خيال بيافتد كه سري در…