وادی مقدس
طهارت نفس بر مبنای فطرت
مرور برچسب

محمدجوادحکیمی تهرانی،مزه ایمان،زهد حقیقی،صداقت

از خدا و به سوی خدا

چشيدن مزه ايمان يك چيز است و چشيدن مزه ارتباط با پروردگار چيز ديگر ارتباط با پروردگار و راز و نياز كردن با خداوند مهربان سفره‌اي است كه براي همه مخلوقات جهان از جن و انس گرفته تا حيوان و نبات باز است و هر كس با فطرت انساني و عمق دل خود…