وادی مقدس
طهارت نفس بر مبنای فطرت
مرور برچسب

حکیمی تهرانی

نعمت بی‌فایده

قابليّت‌ها و امتيازات جسماني و يا حتّي علمي و معنوي ما هيچ‌وقت نبايد باعث شود كه خودمان را از ديگري بالاتر ببينيم و به چشم حقارت به او نگاه كنيم، هر انساني به فراخور خلقتش داراي توانايي و قابليّت‌هايي است كه دير يا زود و در بزنگاه و…

ظهور قبل از ظهور

كم نيستند كتب و سخنراناني كه وقتي حرف از ظهور و انتظار فرج مي‌شود اين پديده را فرايندي پنهان و شوقي در قلب انسان نسبت به ظهور امام زمان(عج) تعبير مي‌كنند و هيچ‌گونه نسخه‌اي براي تلاش، حركت و در صورت نياز مبارزه در جهت شناساندن و پياده…

تراز بندگی

دلي كه در بند خداست دلي كه در بند خداست و بنده خداست تمام نگاهش به دنيا در چهارچوب خواست خدا مي‌شود و تمام امور زندگي‌اش بر اساس آئين بندگي و دينداري رقم خواهد خورد و چنين شخصي نه از دنيا عقب خواهد ماند چرا كه خداوند وظيفه‌اش را به او…

افسردگی و خودکشی

خودكشي اولين مسأله‌اي كه ذهن انسان را براي خودكشي به كار مي‌اندازد بحث راحتي از مشكلات است ولي اين در حالي است كه خودكشي نه تنها انسان را راحت نمي‌كند بلكه او را وارد جرياناتي خواهد كرد و به روزي خواهد انداخت كه هزاران بار و در هر نفسي…