وادی مقدس
طهارت نفس بر مبنای فطرت
مرور برچسب

افسردگی

افسردگی و خودکشی

خودكشي اولين مسأله‌اي كه ذهن انسان را براي خودكشي به كار مي‌اندازد بحث راحتي از مشكلات است ولي اين در حالي است كه خودكشي نه تنها انسان را راحت نمي‌كند بلكه او را وارد جرياناتي خواهد كرد و به روزي خواهد انداخت كه هزاران بار و در هر نفسي…

نمایشی جذاب از بی‌هویّتی

آزادی و بی‌بندباری و پایبند نبودن به دستورات دینی و آسمانی می‌تواند صحنه‌های جذاب و حسرت برانگیزی برای کسانی که از دور به تماشا نشسته‌اند رقم بزند، امّا غافل از اینکه تمام این‌ها لذّت‌ها پوسته‌ها و نمایش‌هایی هستند که باطن و معنایی جز…