وادی مقدس
طهارت نفس بر مبنای فطرت
مرور برچسب

آبروداری،محمد جواد حکیمی تهرانی،خیانت در امانت

آبروداری

اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) «به كسي كه تو را امين حساب كرده خيانت نكن، هر چند او به تو خيانت كرده باشد»(1) حسن ظن ديگران به ما نعمت و آبرويي براي ماست و اگر قرار باشد جواب هر حسن ظن و نگاه نيكويي كه ديگران به ما دارند را با…