وادی مقدس
طهارت نفس بر مبنای فطرت
مرور رده

رسانه و فضای‌مجازی

تهاجم فرهنگی Cultural Invasion

كلمات كليدي : فرهنگ، تهاجم فرهنگي، غرب، تبادل فرهنگي، رسانه هاي جمعي، تبليغات، دين، سياست، ارزش، نگرش، باور نویسنده : قاسم كرباسيان تهاجم فرهنگی به‌معنای ارائه کالای فرهنگی توسط سامانه‌ی مهاجم به جامعه مسخص، به‌منظور ایجاد تغییرات…

نمایشی جذاب از بی‌هویّتی

آزادی و بی‌بندباری و پایبند نبودن به دستورات دینی و آسمانی می‌تواند صحنه‌های جذاب و حسرت برانگیزی برای کسانی که از دور به تماشا نشسته‌اند رقم بزند، امّا غافل از اینکه تمام این‌ها لذّت‌ها پوسته‌ها و نمایش‌هایی هستند که باطن و معنایی جز…