وادی مقدس
طهارت نفس بر مبنای فطرت
مرور رده

خانه و خانواده

صدای لالایی مادر، معجزه رشد نوزاد

تحقیقات دانشمندان و پزشکان در مورد قدرت مرموز موسیقی، آنها را به این نتیجه رسانده که گوش دادن به موسیقی و لالایی در نوزادان با تحریک امواج مغز باعث ایجاد آرامش در آنها می‌شود. مطالعات دیگر حاکی از آن است که قرار گرفتن در معرض لالایی و…